Category Archives: Dây tết chèn (tuyến tính đóng gói)

Cách tốt nhất để thiết lập lắp đặt một cách chính xác dây tết chèn.

Sự cần thiết của việc sử dụng đệm tuyến bện nén cho máy bơm một cách chính xác không thể được nhấn mạnh quá mức. Một số vấn đề về lỗi đóng gói là do việc lắp đặt bao bì (dây tết chèn) không đúng cách. Các mẹo sau đây thực sự được phát triển để đảm […]