Dây bện tết chèn teflon vuông 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 đến 25.4 mm

Dây tết chèn PTFE (polytetrafluoroethylene) là sản phẩm chủ lực của ngành đóng gói nén cơ học. PTFE nổi tiếng với khả năng chống lại sự tấn công hóa học vượt trội, hệ số ma sát thấp và khả năng chịu nhiệt độ rộng bao gồm cả dịch vụ đông lạnh. Tính linh hoạt rộng rãi này làm cho Dây tết chèn PTFE trở thành lựa chọn phổ biến cho những ứng dụng khó khăn, nơi cần phải bịt kín dung môi mạnh, hóa chất ăn mòn và môi trường oxy hóa. Cao su Anh Thu đã khai thác các đặc tính này trong dòng sản phẩm đệm lót dựa trên PTFE của chúng tôi để mang lại khả năng bịt kín cực kỳ rộng trong cả ứng dụng van và bơm.