Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D10 (phi 10 mm)

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D10 có đường kính 10 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng cao su tròn o ring ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn