Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D2 (phi 2 mm)

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D2 có đường kính 2 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng cao su tròn o ring ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn