Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D3 (phi 3 mm)

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D3 có đường kính 3 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng cao su tròn o ring ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn