Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D4 (phi 4 mm)

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D4 có đường kính 4 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng cao su tròn o ring ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn