Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton phi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D5 có đường kính từ 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 14mm đến 30 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng tròn o ring cao su viton ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn