Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D6 (phi 6 mm)

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D6 có đường kính 6 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng cao su tròn o ring ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn