Dây tết chèn Aramid tẩm PTFE vuông 6×6, 8×8, 10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 18×18, 20×20 đến 30×30 mm

Dây tết chèn Aramid tẩm PTFE: được bện bằng sợi aramid cao cấp của sợi liên tục, được ngâm tẩm với dầu PTFE và parafin. Các lĩnh vực sử dụng là trong ngành hóa chất trong các cơ sở ràng buộc và máy móc trong lĩnh vực hóa chất, dược phẩm, lọc dầu và chế biến thực phẩm, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng chịu áp suất cao và mài mòn. Việc ngâm tẩm PTFE cho phép lớp bọc được sử dụng trong máy bơm quay, nhưng công dụng chính của nó là trong máy bơm piston.