Dây tết chèn cotton tẩm mỡ loại tốt vuông 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm

Dây mỡ (Cotton Grease Packing) là một sợi bện bằng sợi bông và được phủ với bằng dầu mỡ và chất bôi trơn, rất thích hợp sử dụng ở nhiệt độ cao và áp suất cao.