Dây tết chèn PTFE than chì với các góc sợi Aramid vuông 6×6, 8×8, 10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 18×18, 20×20 đến 30×30 mm

Nên sử dụng Dây tết chèn PTFE than chì với các góc sợi Aramid cho các ứng dụng động. Chuyên dụng cho cả máy bơm pittông và máy bơm ly tâm, nó cũng có thể được sử dụng thành công trên máy trộn và máy khuấy, cho tất cả các dịch vụ có chất lỏng công nghiệp tương thích với sợi than chì, PTFE và aramidic. Dây tết chèn PTFE than chì với các góc sợi Aramid cũng cho thấy khả năng đặc biệt trong việc bịt kín bùn. Dây tết chèn PTFE than chì với các góc sợi Aramid được bện bằng hai sợi. Kỹ thuật sản xuất này muốn gia cố các góc của bao bì, trong các ứng dụng động, là những bộ phận chịu ứng suất lớn nhất và dễ bị mài mòn nhất.