Gioăng ron dây silicone chữ H chịu nhiệt độ cao túi hút bụi lò hấp

Để phục vụ nhiều loại ứng dụng đệm và bịt kín, chúng tôi có thể chế tạo gioăng cao su hình chữ H bằng cách sử dụng loại vật liệu Cao su silicone đặc biệt như Cấp thực phẩm, Chống cháy,….