Nhựa teflon cây tròn phi 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 đến 300

225 

Chúng tôi cung cấp nhựa teflon cây tròn đặc kích thước D20, D25, D30, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85, D90, D95, D100 đến D300 dùng để gia công thành sản phẩm thông dụng như: tấm đệm, vòng đệm teflon, gioăng nhựa teflon ptfe, khớp nối, bạc nhựa, vòng đệm, JIG nhựa, đồ gá nhựa dùng thay thế các chi tiết kim loại ở các vị trí yêu cầu chịu nhiệt, chịu hóa chất…

cay nhua teflon ptfe phi 15 phi 30 45 90
Nhựa teflon cây tròn phi 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 đến 300

225