Nút Silicon M12 ( 14.3 x 9.5 x 25.4 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M12 để bịt các lỗ có kích thước D11, D12, D13 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…