Nút Silicon M20 ( 23.8 x 18.2 x 25.4 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M20 để bịt các lỗ có kích thước D19, D20, D21 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…