Nút Silicon M3 ( 5 x 1.6 x 19 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M3 để bịt các lỗ có kích thước D2, D3, D4 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…