Nút Silicon M30 ( 34 x 27 x 25.4 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M30 để bịt các lỗ có kích thước D29, D30, D31 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…