Nút Silicon M6 ( 8.7 x 4.7 x 25 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M6 để bịt các lỗ có kích thước D5, D6, D7 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…