Nút Silicon M8 ( 11 x 6.3 x 25 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M8 để bịt các lỗ có kích thước D7, D8, D9 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…