Ống silicone cấp thực phẩm phi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 38

10 

Ống silicone trong suốt cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv

Ống silicone cấp thực phẩm phi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 38

10