Ống silicone trong suốt phi 12 – D12 (12×14, 12×16, 12×18, 12×20 mm, D12xD14, D12xD16, D12xD18, D12xD20)

Ống silicone trong suốt phi 10 – D10 (10 x 12, 10 x 13, 10 x 14, 10 x 15, 10 x 16, 10 x 18, 10 x 20 mm, D10xD12, D10xD13, D10xD14, D10xD15,D10xD16, D10xD18, D10xD20) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv