Ống silicone trong suốt phi 14 – D14 (14×16, 14×18, 14×20 mm, D14xD16, D14xD18, D14xD20)

Ống silicone trong suốt phi 14 – D14 (14 x 16, 14 x 18, 14 x 20 mm, D14xD16, D14xD18, D14xD20) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv