Ống silicone trong suốt phi 16 – D16 (16×20, 16×21, 16×22 mm, D16xD20, D16xD21, D16xD22)

Ống silicone trong suốt phi 16 – D16 (16 x 20, 16 x 21, 16 x 22 mm, D16xD20, D16xD21, D16xD22) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv