Ống silicone trong suốt phi 2 – D2 (2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×8 mm, D2xD3, D2xD4, D2xD5, D2xD6, D2xD8)

Ống silicone trong suốt phi 2 – D2 (2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8 mm, D2xD3, D2xD4, D2xD5, D2xD6, D2xD8) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv