Ống silicone trong suốt phi 25 – D25 (25×31, 25×33, 25×35 mm, D25xD31, D25xD33, D25xD35)

Ống silicone trong suốt phi 25 – D25 (25 x 31, 25 x 33, 25 x 35 mm, D25xD31, D25xD33, D25xD35) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv