Ống silicone trong suốt phi 3 – D3 (3×4, 3×5, 3×6, 3×7, 3×8 mm, D3xD4, D3xD5, D3xD6, D3xD7, D3xD8)

Ống silicone trong suốt phi 3 – D3 (3 x 4, 3 x 5, 3 x 6, 3 x 7, 3 x 8 mm, D3xD4, D3xD5, D3xD6, D3xD7, D3xD8) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv