Ống silicone trong suốt phi 4 – D4 (4×5, 4×6, 4×7, 4×8, 4×9, 4×10 mm, D4xD5, D4xD6, D4xD7, D4xD8, D4xD9, D4xD10)

Ống silicone trong suốt phi 4 – D4 (4 x 5, 4 x 6, 4 x 7, 4 x 8, 4 x 9, 4 x 10 mm, D4xD5, D4xD6, D4xD7, D4xD8, D4xD9, D4xD10) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv