Ống silicone trong suốt phi 5 – D5 (5×6, 5×7, 5×8, 5×9, 5×10, 5×11, 5×12 mm, D5xD6, D5xD7, D5xD8, D5xD9, D5xD10, D5xD11, D5xD12)

Ống silicone trong suốt phi 5 – D5 (5 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 5 x 9, 5 x 10, 5 x 11, 5 x 12 mm, D5xD6, D5xD7, D5xD8, D5xD9, D5xD10, D5xD11, D5xD12) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv