Ống silicone trong suốt phi 6 – D6 (6×7, 6×8, 6×9, 6×10, 6×11, 6×12 mm, D6xD7, D6xD8, D6xD9, D6xD10, D6xD11, D6xD12)

Ống silicone trong suốt phi 6 – D6 (6 x 7, 6 x 8, 6 x 9, 6 x 10, 6 x 11, 6 x 12 mm, D6xD7, D6xD8, D6xD9, D6xD10, D6xD11, D6xD12) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv