Ống silicone trong suốt phi 8 – D8 (8×10, 8×11, 8×12, 8×13, 8×14, 8×16 mm, D8xD10, D8xD11, D8xD12, D8xD13, D8xD14, D8xD16)

Ống silicone trong suốt phi 8 – D8 (8 x 10, 8 x 11, 8 x 12, 8 x 13, 8 x 14, 8 x 16 mm, D8xD10, D8xD11, D8xD12, D8xD13, D8xD14, D8xD16) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv