Ống silicone trong suốt phi 9 – D9 (9×11, 9×12, 9×13, 9×14 mm, D9xD11, D9xD12, D9xD13, D9xD14)

Ống silicone trong suốt phi 9 – D9 (9 x 11, 9 x 12, 9 x 13, 9 x 14 mm, D9xD11, D9xD12, D9xD13, D9xD14) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv