Phích silicone hình trụ cắm xuyên bịt lỗ ren phi 25 cho sơn mạ điện M25

Phích cắm silicone M25 dùng để bịt lỗ có đường kính 25 mm. Phích cắm Silicone bảo vệ mạ điện, phích cắm Silicone chịu nhiệt độ cao và phích cắm Silicone oxy hóa chủ yếu thích hợp để phun bột sơn, mạ điện, oxy hóa, điện di và các phương pháp xử lý bề mặt khác cho khung, tủ và vỏ điện.