Phích silicone hình trụ cắm xuyên bịt lỗ ren phi 3 cho sơn mạ điện M3

Phích cắm silicone M3 dùng để bịt lỗ có đường kính 3 mm. Phích cắm Silicone bảo vệ mạ điện, phích cắm Silicone chịu nhiệt độ cao và phích cắm Silicone oxy hóa chủ yếu thích hợp để phun bột sơn, mạ điện, oxy hóa, điện di và các phương pháp xử lý bề mặt khác cho khung, tủ và vỏ điện.