Tấm phíp Sừng dày 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

Phíp sừng dùng làm vật liệu cách điện của thiết bị cơ khí, điện và linh kiện điện tử

Sử dụng cho gia công và kiểm tra đĩa SMT, dùng cho PCB thử nghiệm

Một số bộ phận khác phụ tùng thiết bị điện

Bộ phận máy phát điện

Bộ phận cách điện của máy móc thiết bị điện

Phíp sừng sử dụng làm các thiết bị điện đòi hỏi hiệu suất cao về điện và cơ khí

Phíp sừng có tính cách điện tốt nên được sử dụng trong các môi trường ẩm ướt

Tấm phíp Sừng dày 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm