Cây Phíp Vải – gỗ phi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 đến 300

80 

Cây phíp vải có khả năng cách điện tốt, chịu ma sát và lực ma sát, chịu nhiệt độ cao

Có khả năng chịu nhiệt và chống cháy

Khả năng chịu hóa chất nhẹ và ít ngấm nước

Khả năng chịu masat và chịu mài mòn

Chịu nhiệt độ: từ 150 độ C đến 180 độ C

Cây Phíp Vải – gỗ phi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 đến 300

80