Cây nhựa tròn đặc UHMW-PE phi 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 đến 250

100 

Polyethylene nhựa siêu cao phân tử PE (UHMW-PE) là loại nhựa kỹ thuật có tính nhiệt dẻo với tính năng tổng hợp ưu việt với kết cấu dạng sợi. Trên thế giới thì sớm nhất là Công ty Allied Chemical của Mỹ vào năm 1957 đã thực hiện công nghiệp hóa, sau đó có Công ty Hoechst của Đức, Công ty Hercules của Mỹ, Công ty hóa dầu Mitsui của Nhật… cũng đưa vào sản xuất công nghiệp hóa. Năm 1964 Trung Quốc nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất công nghiệp.

Cây nhựa tròn đặc UHMW-PE phi 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 đến 250

100