Dây tết chèn sợi gốm chịu nhiệt độ cao, chống cháy nhôm Silica hình tròn, vuông và chữ nhật

Alumina – Silica Ceramic Fiber Packing – Dây tết chèn (bao bì) sợi gốm Silica là loại bao bì bện khô ở dạng sợi, oxit chịu lửa vô cơ – sợi silica không có hàm lượng kim loại.