Dây tết chèn Cacbon vuông 4×4, 6×6, 8×8, 10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 18×18, 20×20 đến 30×30 mm

Dây tết chèn sợi cacbon hóa có khả năng dẫn nhiệt, chống mài mòn và ổn định hóa học tuyệt vời và tương đối rẻ đối với các sản phẩm không chứa amiăng. Nó là một chất thay thế amiăng lý tưởng.