Gioăng ron cao su cửa tủ điện cài ngang MFT-002, MFT-009, MFT-010, MFT-011, MFT-012, MFT-016, MFT-049, MFT-067, MFT-069, MFT-070

Công ty Cao su Anh Thu cung cấp gioăng cao su cửa tủ điện cài ngang MFT-002, MFT-009, MFT-010, MFT-011, MFT-012, MFT-016, MFT-049, MFT-067, MFT-069, MFT-070 sử dụng cho ngành điện /điện tử, các ứng dụng như xe cơ giới, toa xe lửa, xe tải địa hình và máy móc như thiết bị nông nghiệp và xe cứu hỏa. Xe khách và nhà di động cũng có các phần đúc phù hợp với cửa ra vào, cửa sổ và tấm thông gió, cũng như các ngăn chứa đồ bên ngoài. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thiết kế tùy chỉnh riêng biệt – khi có yêu cầu về một hồ sơ thực sự khác biệt thì Cao su Anh Thu rất vui mừng được thiết kế, phát triển và sản xuất phù hợp với nhu cầu cụ thể.