Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton phi D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 đến D30

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton có đường kính từ 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 14mm đến 30 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng cao su viton tròn o ring ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn