Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D12 (phi 12 mm)

Dây – ron cao su tròn kháng hóa chất Fkm-Viton D12 có đường kính 12 mm, chủ yếu là thay thế cho gioăng cao su tròn o ring ở những nơi cần sử dụng gioăng có đường kính lớn