Nút Silicon M24 ( 27 x 23 x 25.4 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M24 để bịt các lỗ có kích thước D22, D24, D25 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…