Nút Silicon M5 ( 6.3 x 3.1 x 25 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M5 để bịt các lỗ có kích thước D4, D5 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…