Nút Silicon M16 ( 19 x 14.2 x 25.4 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicon M16 để bịt các lỗ có kích thước D15, D16, D17 được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…