Ống silicone trong suốt phi 10 – D10 (10×12, 10×13, 10×14, 10×15, 10×16, 10×18, 10×20 mm, D10xD12, D10xD13, D10xD14, D10xD15,D10xD16, D10xD18, D10xD20)

Ống silicone trong suốt phi 10 – D10 (10×12, 10×13, 10×14,10×15, 10×16, 10×18, 10×20 mm, D10xD12, D10xD13, D10xD14, D10xD15,D10xD16, D10xD18, D10xD20) cấp thực phẩm được làm bằng silicone mới làm nguyên liệu thô, được lưu hóa bằng chất lưu hóa bạch kim và được ép đùn ở nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế kết nối đường ống, ống thông, v.v.; ống hút bình sữa, ống thông, v.v.; thiết bị điện và các vỏ bọc khác, vật liệu định hình; sản phẩm ống dẫn thực phẩm; ống nối máy móc thực phẩm; bình đựng nước, bình cà phê, cốc hút trẻ em Sử dụng kết nối đường ống, ống dẫn, vv