Phích silicone hình trụ cắm xuyên bịt lỗ ren phi 10 cho sơn mạ điện M10

Phích cắm silicone M10 dùng để bịt lỗ có đường kính 10 mm. Phích cắm Silicone bảo vệ mạ điện, phích cắm Silicone chịu nhiệt độ cao và phích cắm Silicone oxy hóa chủ yếu thích hợp để phun bột sơn, mạ điện, oxy hóa, điện di và các phương pháp xử lý bề mặt khác cho khung, tủ và vỏ điện.